Bownova terapija dojenčki in otroci nagradna igra

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri: Bownova Terapija za dojenčke + Miniline boutique poletne kratke hlače

1. Splošne določbe:

Organizator nagradne igre je: Bowtech, Bownova Terapija, Tina Ažman s.p., Rimska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) ter Miniline boutique, Nuša Brank Di Batista s.p., Šubičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre. Nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook. Facebook ni odgovoren za vsebino nagradne igre.

Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Bowtech, Bownova terapija, Tina Ažman s.p., kot upravljalec facebook strani Tina Ažman – celostne terapije Bowtech ter Miniline boutique, Nuša Brank Di Batista s.p., kot upravljalec facebook strani Miniline boutique.

2. Namen nagradne igre:

Organizator objavlja nagradno igro v promocijske namene facebook strani https://www.facebook.com/bowtech.si/ ter facebook strani https://www.facebook.com/Minilineboutique/.

Bownova terapija za dojenčke in Miniline boutique kratke hlače za najmlajše

3. Način sodelovanja v nagradni igri:

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki na facebook strani Tina Ažman – celostne terapije Bowtech ali facebook strani Miniline boutiquevšečka objavo ter v komentarju označi vsaj tri prijatelje/jice. Všečkanje strani, Tina Ažman – celostne terapije Bowtech ter Miniline boutique ni pogoj, je pa zaželjeno.

Organizator ima pravico, da iz nagradne igre izloči vsa mnenja za katera presodi, da so žaljiva, grozeča ali nadležna, nespodobna, zavajajoča ali prostaška, ki na kakršen koli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke, kot pravne osebe, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakor koli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko ali nagovor k dajanju donacij ali prostovoljnih prispevkov.

4. Trajanje in potek nagradne igre:

Nagradna igra poteka od 24.5.2021 do 31.5.2021, na facebook strani Tina Ažman – celostne terapije Bowtech https://www.facebook.com/bowtech.si/ ter facebook strani Miniline boutique https://www.facebook.com/Minilineboutique/

Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri do 31.5.2021 do 19 ure. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v torek 1.6.2021 na facebook strani https://www.facebook.com/bowtech.si/ ter strani https://www.facebook.com/Minilineboutique/

5. Udeleženec nagradne igre

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejme pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na facebook strani Tina Ažman – celostne terapije Bowtech ter na facebook strani Miniline boutique.

Sodelujoči bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Uporabniki, ki sodelujejo v naši nagradni igri sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali.

6. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam, pravne osebe in s.p., v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko pri žrebanju sodelujejo samo enkrat.

7. Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

8. Nagrada

Nagrada je:

1 x bownova terapija za dojenčka/otroka ter

1 x poletne kratke hlače.

9. Razglasitev nagrajenca in podelitev nagrad

Nagrajenec/ka bo po končanem žrebanju, ki bo v torek 1.6.2021 objavljen na facebook strani https://www.facebook.com/bowtech.si/ ter na facebook strani https://www.facebook.com/Minilineboutique/, kot komentar pod objavljeno nagradno igro.

Nagrajenec/ka se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju v zasebno sporočilo posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali za druge izdelke in storitve.

10. Žrebanje

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljata Tina Ažman in Nuša Brank Di Batista. Žrebanje poteka v poslovnih prostorih organizatorja, ki izžreba srečnega nagrajenca med vsemi udeleženci, ki so upoštevali vsa naša navodila.

11. Prijava nagrade davčnemu organu

Vrednost podeljene nagrade ne presega 42 eur. Nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

12. Druge določbe

Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; če nihče ne sodeluje; če se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

13. Sprememba pravil

Organizator igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-1A, Uradni list št. 67/2007).

15. Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu https://bowtech.si/

Za tolmačenje posameznih točk tega pravilnika, je pristojna komisija. V primeru hujše kršitve tega pravilnika, lahko komisija nagradno igro razveljavi kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Avtor: Tina Ažman in Nuša Brank Di Batista

Kraj in datum: Ljubljana, 23.5.2021